وضعیت سند : 6دانگ
مساحت زمین : 180
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
سیستم گرمایش/سرمایش : پکیج کولر ابی
سایر امکانات : قطعه 124 همکف پارکینگ استحکام بنا 3 طبقه 400 میلیون ام دارد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک