وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 180
موقعیت جغرافیایی : شمالی
ابعاد : 14
بالکن/تراس : دارد
سایر امکانات : بافت فرسوده 24 متر عقب نشینی دارد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک