وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 130
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
ابعاد : 10
سایر امکانات : زمین موجود 200 متر ولی 70 متر اصلاحی دارد. مانده زمین 130 متر
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک