وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 170
موقعیت جغرافیایی : شمالی
ابعاد : 10.17
سایر امکانات : معبر 10 متری قابلیت ساخت 80 درصد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک