وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت انبوه سازی
مساحت زمین : 800
موقعیت جغرافیایی : شمالی
ابعاد : 17.5.46
انباری : دارد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک