تاریخ تحویل مالک : 1403/11/30
وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
تعداد طبقات : بیش از یک طبقه
تعداد طبقات : 7
طبقه : 3
تعداد واحد در هر طبقه : 1
تعداد کل واحد : 7
کف پوش : سرامیک
پارکینگ : دارد
آسانسور : دارد
بالکن/تراس : دارد
انباری : دارد
سایر امکانات : پرداخت 50درصد برای عقد قرارداد الباقی هنگام ساخت و تحویل و تنظیم سند
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک