تاریخ تحویل مالک : 1404/06/30
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
تعداد طبقات : 6
طبقه : 3
تعداد واحد در هر طبقه : 1
کف پوش : سرامیک
پارکینگ : دارد
آسانسور : دارد
بالکن/تراس : دارد
انباری : دارد
سایر امکانات : پرداخت 30 درصد از ثمن معامله جهت عقد قرارداد 20 درصد پایان سفت کاری 20 درصد شروع سفید کاری 20 درصد زمان تحویل 10 درصد سند
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک