تاریخ تخلیه : 2/25
طبقه : 1
تعداد واحد در هر طبقه : 3
نوع کابینت : فلزی
کف پوش : سرامیک
بالکن/تراس : دارد
انباری : دارد
سیستم گرمایش/سرمایش : ابگرمکن کولر ابی
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک