تاریخ تخلیه : تخلیه
طبقه : 1
تعداد واحد در هر طبقه : 1
نوع کابینت : mdf
کف پوش : سرامیک
بالکن/تراس : دارد
انباری : ندارد
سیستم گرمایش/سرمایش : ابگرمکن کولر ابی
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک