تاریخ تخلیه : تخلیه
طبقه : همکف
تعداد واحد در هر طبقه : 1
نوع کابینت : mdf
کف پوش : موکت
بالکن/تراس : دارد
سیستم گرمایش/سرمایش : ابگرمکن و کولر ابی
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک