تاریخ تحویل مالک : 1403/08/30
تعداد طبقات : 5
طبقه : 3
تعداد واحد در هر طبقه : 2
تعداد کل واحد : 10
کف پوش : سرامیک
پارکینگ : دارد
آسانسور : دارد
بالکن/تراس : دارد
انباری : دارد
سایر امکانات : پرداخت 60 درصد ثمن برای انعقاد قرارداد الباقی طی پیشرفت کار
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک