وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی
مساحت زمین : 450
موقعیت جغرافیایی : دو کله
ابعاد : 11
سایر امکانات : 450 متر زمین 50 متر اصلاحی 11 متر بر دوکله
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک