وضعیت سند : 6 دانگ
موقعیت جغرافیایی : شمالی
ابعاد : 10.20
سایر امکانات : معبر 12 متری قابلیت ساخت 80 درصد
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک