وضعیت سند : 6 دانگ
مساحت زمین : 230
موقعیت جغرافیایی : دو نبش
سایر امکانات : قابلیت ساخت 100 درصد 130 متر تجاری
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک