ضامن و وضمانت کردن

ضامن و وضمانت کردن

ماده ۶۸۹_

هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰_

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن، اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد،

می تواند عقد ضمان را فسخ کند . ولی ، اگر ضمان بعد از عقد غیر ملی ء شود، مضمون له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱_

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده ۶۹۴_

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست. بنابراین ،

اگر کسی ضامن دین شخص شود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است؛

لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
(رک. ماده ۲۱۶ ق.م.)

ماده ۶۹۷ _

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن جایز است.

ماده ۶۹۹_

تعلیق در ضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰_

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن، مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد. من ضامنم ، موجب بطلان آن نمی شود.

ماده ۷۰۹_

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین، ولی می تواند ،

در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند.

ماده ۷۲۳_

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت ،

تعلیق به التزام مبطل نیست: مثل این که کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.
(رک. ماده ۶۹۹ ق.م.)

منبع :املاک یاسمی    #سایت وکیل

#املاک ورامین

#املاک در ورامین

#خرید اپارتمان در ورامین

#رهن اپارتمان در ورامین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *