تعمیرات

 تعمیرات

ماده ۱۰ _ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه

در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است

و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری ک مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد

با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۱ _ رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است

در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد،

مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.

ماده ۱۲ _ هرگاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را

به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.

ماده ۱۳ _ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و

در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *