وکالتنامه:

وکالتنامه:

ماده ۶۶۶_

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسوول خواهد بود.
(رک. ماده ۳۳۱ ق.م.)

ماده ۶۶۷-

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و

از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند.
(رک . مواد ۶۶۳ و ۶۷۴ و ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ ق.م.)

ماده ۶۶۸_

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
(رک. ماده ۶۳۱ ق.م.)

ماده ۶۶۹_

هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد،

هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید،

مگر این که هر یک مستقلا وکالت داشته باشد؛ در این صورت، هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰_

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده ۶۷۱_

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر این که صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳_

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد

به شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت

به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسوول خواهد بود.

ماده ۶۷۵_ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و

هم چنین اجرت وکیل را بدهد، مگر این که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶_

حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به

حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ و اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت المثل است.

مبحث چهارم : در طرق مختلفه انقضای

ماده ۶۷۸_

وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:
۱_به عزل موکل؛
۲_ به استعفای وکیل؛
۳_ به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹_

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰_

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱_

بعد از این که وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است

موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲_

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد؛

و هم چنین است محجوریت وکیل، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
( رک. ماده ۶۷۸ ق.م.)

ماده ۶۸۳_

هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد

یا به طور کلی عملی که منافعی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل این که

مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود.

منبع: املاک یاسمی  #سایت وکیل

#پیش فروش در ورامین

#اپارتمان لوکس در ورامین

#مسکن مهر  در ورامین

#اپارتمان اداری در ورامین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *