کفیل و کفالت

کفیل و کفالت

ماده ٧٣٤_

كفالت عقدى است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثى را تعهد مى كند.
متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مى گويند.

ماده ٧٣٥_

كفالت به رضاى كفيل و مكفول له واقع مى شود.

ماده ٧٣٦_

در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقى بر عهده مكفول شرط نيست، بلكه دعواى حق از طرف مكفول له كافى است، اگر چه مكفول منكر آن باشد.

ماده ٧٣٧_

كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده ٧٣٨_

ممكن است شخص ديگرى كفيل كفيل شود.

ماده ٧٣٩_

در كفالت مطلق، مكفول له هروقت بخواهد مى تواند احضار مكفول را تقاضا كند، ولى در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.

ماده ٧٤٠_

كفيل بايد مكفول را در زمان و مكانى كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا از عهده حقى كه بر عهده مكفول ثابت شود برآيد.

ماده ٧٤١_

اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالى در صورت عدم احضار مكفول بدهد، بايد به نحوى كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده٧٤٢_

اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد، كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند، مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.

ماده ٧٤٣_

اگر مكفول غايب باشد، به كفيل مهلتى كه براى حاضر كردن مكفول كافى باشد داده مى شود.

ماده ٧٤٤_

اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطى كه كرده اند تسليم كند، قبول آن بر مكفول له لازم نيست، ليكن اگر قبول كرد كفيل برى مى شود، و همچنين، اگر مكفول له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاى تسليم نمايد، كفيل ملزم به قبول نيست.

ماده ٧٤٥_

هركس شخصى را از تحت اقتدار ذى حق يا قائم مقام او بدون رضاى او خارج كند والا بايد از عهده حقى كه بر او ثابت شود برآيد.

ماده ٧٤٦_

در موارد ذيل كفيل برى مى شود:
١-در صورت حاضر كردن مكفول به نحوى كه متعهد شده است.
٢-در صورتى كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
٣-در صورتى كه ذمه ى مكفول به نحوى از انحناء از حقى كه مكفول له بر او دارد برى شود.
٤-در صورتى كه مكفول له كفيل را برى نمايد.
٥-در صورتى كه حق مكفول له به نحوى از انحناء به ديگرى منتقل شود.
٦-در صورت فوت مكفول.

ماده ٧٤٧_

هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول او امتناع نمايد، كفيل مى تواند احضار مكفول و امتناع مكفول اه را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم إثبات نمايد.

ماده ٧٤٨_

فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمى شود.

منبع: املاک یاسمی   #سایت وکیل

#خرید ملک در ورامین

#فروش ملک در ورامین 

#خرید زمین در ورامین

#سرمایه گذاری در ورامین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *