کسب گواهینامه های ایزو

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ چیست؟ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می گویند، به این…

نکات حقوقی ملکی اثبات مالکیت

اثبات مالکیت /چگونگی اثبات مالکیت ؟/سند مالکیت اثبات مالکیت   گاهی پیش می‌آید که همزمان دو…

نکات حقوقی ملکی

مبایعه نامه چیست/ثمن در معماله به چه معناست؟/ضمانت اجرای اجرای تاخیر در پرداخت ثمن منظور از…

حقوقی ملکی

قوانین آپارتمان نشینی /موارد پرداخت هزینه های مالک و مستاجر قانون مالک و مستاجر در مورد…

تعمیرات

 تعمیرات ماده ۱۰ _ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا…

موارد فسخ

موارد فسخ ماده ۶_ در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید: ا_ درصورتی…

سرقفلی

 سرقفلی ماده ۶_ هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند…

روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ فصل اول _ روابط موجر و مستاجر ماده ۱_…

قوانین اجاره

برخی از قوانین فی مابین موجر و مستأجر درهنگام تنظیم قرارداد اصلا عجله نکنید و با…

آیا فروش ملک اجاره ای باعث فسخ قرار داد اجاره می شود؟

آیا فروش ملک اجاره ای باعث فسخ قرار داد اجاره می شود؟ یکی از نگرانی‎های همیشگی…