حقوقی ملکی

قوانین آپارتمان نشینی /موارد پرداخت هزینه های مالک و مستاجر قانون مالک و مستاجر در مورد…

تعمیرات

 تعمیرات ماده ۱۰ _ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا…

موارد فسخ

موارد فسخ ماده ۶_ در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید: ا_ درصورتی…

سرقفلی

 سرقفلی ماده ۶_ هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند…

روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ فصل اول _ روابط موجر و مستاجر ماده ۱_…

قوانین اجاره

برخی از قوانین فی مابین موجر و مستأجر درهنگام تنظیم قرارداد اصلا عجله نکنید و با…

آیا فروش ملک اجاره ای باعث فسخ قرار داد اجاره می شود؟

آیا فروش ملک اجاره ای باعث فسخ قرار داد اجاره می شود؟ یکی از نگرانی‎های همیشگی…

مقایسه حق کسب و پیشه با حق سر قفلی

مقایسه حق کسب و پیشه با حق سر قفلی قانون روابط مستأجر و موجر مصوب سال…

تغییر در روند صدور پایان کار آپارتمان‌ها

تغییر در روند صدور پایان کار آپارتمان‌ها از نیمه دوم سال ۹۶ همزمان با رونق گرفتن…

خانه یا آپارتمان کدوم بهتره ؟

به اعتقاد ما هر خریدی که آگاهانه باشد و قبل از خرید یک مشاور خوب همراه…