کسب گواهینامه های ایزو

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ چیست؟ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می گویند، به این…

نکات حقوقی ملکی اثبات مالکیت

اثبات مالکیت /چگونگی اثبات مالکیت ؟/سند مالکیت اثبات مالکیت   گاهی پیش می‌آید که همزمان دو…

نکات حقوقی ملکی

مبایعه نامه چیست/ثمن در معماله به چه معناست؟/ضمانت اجرای اجرای تاخیر در پرداخت ثمن منظور از…

تدلیس در معامله

تدلیس چیست؟/تدلیس در معامله/ تدلیس به چه معناست؟ تدلیس عبارت است از پوشاندن عیب مال و…

حقوقی ملکی

قوانین آپارتمان نشینی /موارد پرداخت هزینه های مالک و مستاجر قانون مالک و مستاجر در مورد…

نکات حقوقی ملکی

نکات حقوقی ملکی هبه چیست ؟/نکته ای در خصوص هبه / آيا می دانستيد پس از…

صلح و مصالحه کردن

صلح و مصالحه کردن ماده ٧٥٢_ صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و…

کفیل و کفالت

کفیل و کفالت ماده ٧٣٤_ كفالت عقدى است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل…

ضامن و وضمانت کردن

ضامن و وضمانت کردن ماده ۶۸۹_ هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هر کدام که…

وکالتنامه:

وکالتنامه: ماده ۶۶۶_ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب…