گرامی داشت هفته نیروی انتظامی و تشکر از مجموعه نیروی انتظامی ورامین

مجموعه بانک اطلاعات املاک یاسمی به منظور گرامی داشت هفته نیروی انتظامی و تشکر از مجموعه…

مصاحبه خبری با آقای مهندس یاسمی

مصاحبه خبری با آقای مهندس یاسمی در سالن همایش های صدا و سیما   تشریح راه…