شرکت در چهارمین کنفرانس مدیریت راهبردی مشاغل پر ریسک

چهارم‌مرداد ۹۷در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور تنی چند از اساتید…