معاوضه : املاک شما را معاوضه میکنیم

خرید : تمام واحد های مسکونی و زمین های دارای پروانه ساخت شما

فروش : تمام املاک و اراضی دارای پروانه ساخت و دارای سند رسمی شما را به فروش میگذاریم