فیلتر های بیشتر

ودیعه

بدون ودیعه

20 میلیون

40 میلیون

60 میلیون

80 میلیون

100 میلیون

150 میلیون

200 میلیون

300 میلیون

400 میلیون

600 میلیون

1 میلیارد

1.5 میلیارد

2 میلیارد

2.5 میلیارد

3 میلیارد

4 میلیارد

5 میلیارد

6 میلیارد

8 میلیارد

20 میلیون

40 میلیون

60 میلیون

80 میلیون

100 میلیون

150 میلیون

200 میلیون

300 میلیون

400 میلیون

600 میلیون

800 میلیون

1 میلیارد

1.5 میلیارد

2 میلیارد

2.5 میلیارد

3 میلیارد

4 میلیارد

5 میلیارد

6 میلیارد

8 میلیارد

8 میلیارد به بالا

قیمت

0

50 میلیون

100 میلیون

150 میلیون

200 میلیون

300 میلیون

400 میلیون

500 میلیون

600 میلیون

700 میلیون

800 میلیون

1 میلیارد

1.5 میلیارد

2 میلیارد

2.5 میلیارد

3 میلیارد

4 میلیارد

5 میلیارد

6 میلیارد

8 میلیارد

50 میلیون

100 میلیون

150 میلیون

200 میلیون

300 میلیون

400 میلیون

500 میلیون

600 میلیون

700 میلیون

800 میلیون

1 میلیارد

1.5 میلیارد

2 میلیارد

2.5 میلیارد

3 میلیارد

4 میلیارد

5 میلیارد

6 میلیارد

8 میلیارد

8 میلیارد به بالا

متراژ

0

50 متر

60 متر

70 متر

85 متر

100 متر

120 متر

150 متر

170 متر

200 متر

250 متر

300 متر

350 متر

400 متر

600 متر

800 متر

0

50 متر

60 متر

70 متر

85 متر

100 متر

120 متر

150 متر

170 متر

200 متر

250 متر

300 متر

350 متر

400 متر

600 متر

املاک ویژه فروش

مشاهده همه »املاک ویژه رهن و اجاره

مشاهده همه »املاک ویژه صنعتی ، کشاورزی و تجاری

مشاهده همه »مجله املاک یاسمی

مشاهده همه »
صلح و مصالحه کردن

صلح و مصالحه کردن

  • صلح و مصالحه کردن ماده ٧۵٢_ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیرى از تنازع احتمالى دو مورد معامله و غیر آن واقع شود. لح طرفین بابد أهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.   ماده ٧۵٣_ براى صحت صلح طرفین بابد أهلیت معامله و تصرف در مورد […]

  • بیشتر بدانید
    کفیل و کفالت

    کفیل و کفالت

  • کفیل و کفالت ماده ٧٣۴_ کفالت عقدى است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثى را تعهد مى کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له مى گویند. ماده ٧٣۵_ کفالت به رضاى کفیل و مکفول له واقع مى شود. ماده ٧٣۶_ در […]

  • بیشتر بدانید