زمین160 متری در شهرک احمدیه

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , موسی آباد

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

واحد 168 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

زمین 300 متری دوکله در محدوده سیلو

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , سیلو

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

زمین 152 متری در میدان بسیج

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان بسیج

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

زمین 200 متری در شهرک زیتون

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , دانشسرا

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

قطعه 46 فرهنگیان راه اهن

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , فرهنگیان راه اهن

نوع ملک : زمین

» بررسی جزئیات

واحد کلید نخورده 125 متری در بیهقی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بیهقی

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

واحد 100 متری در شهرک اندیشه

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

ملک ویلایی 280 متری در بلوار قدوسی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , صادقعلی

نوع ملک : خانه ویلایی

» بررسی جزئیات

تجاری 20 متری واقع در میدان رازی(چوبری)

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین , میدان رازی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

آپارتمان 100 متری واقع در بلوار باهنر

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

تجاری 150 متری واقع در میدان راه آهن

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین , میدان راه آهن

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

آپارتمان 130 متری واقع در فرهنگیان

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : ورامین , دانشسرا

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

فروش واحد اداری 32 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : اداری

» بررسی جزئیات

آپارتمان 108 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات

آپارتمان 68 متری در خیابان اسماعیلی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : آپارتمان

» بررسی جزئیات