60 متر زیر زمین اداری محدوده میدان راه آهن

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , میدان راه آهن

 • نوع ملک : اداری

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 100 متری واقع در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 85 متر واقع در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 100 متری در بلوار رسالت

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار رسالت

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

6 هزار متر ملک صنعتی قویینک زهری

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , ورامین

 • نوع ملک : باغ و باغچه

 • » بررسی جزئیات

45 متر واحد اداری در خیابان شهدا

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان شهدا

 • نوع ملک : اداری

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 108 متری در خیابان حافظ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان حافظ

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

مغازه 27 متری تجاری بلواررسالت

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار رسالت

 • نوع ملک : تجاری

 • » بررسی جزئیات

205 متر ملک کلنگی سه بر مرکز شهر

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان 15 خرداد

 • نوع ملک : ملک مناسب ساخت

 • » بررسی جزئیات

ملک 330 متری با بر 14 طالقانی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان طالقانی

 • نوع ملک : ملک مناسب ساخت

 • » بررسی جزئیات

ملک 200 متری دونبش طالقانی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان طالقانی

 • نوع ملک : ملک مناسب ساخت

 • » بررسی جزئیات

ملک 330 متری با بر 14 طالقانی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان طالقانی

 • نوع ملک : ویلایی_کلنگی

 • » بررسی جزئیات

اجاره آپارتمان 130 متر واقع در شهرک گاز

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

خانه ویلایی 230 متری در خیابان طالقانی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان طالقانی

 • نوع ملک : ویلایی_کلنگی

 • » بررسی جزئیات

اجاره آپارتمان 150 متر کلید نخورده فول واقع در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 121 متری در شهرک فجر

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , شهرک فجر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات