آپارتمان 100 متری تک واحدی در بلوار باهنر

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 65متری واقع در خیابان چمران

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان چمران

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 114 متری در خیابان احمدی پور

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان احمدی پور

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 140 متری در محدوده سیلو

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , سیلو

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 55 متری واقع در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

تجاری 350 متر واقع در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : تجاری

 • » بررسی جزئیات

آپاتمان 50 متری خیابان دولت

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان دولت

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 170 متری واقع در طالقانی

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان طالقانی

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 75 متری در شهرک آزادگان

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , شهرک آزادگان

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 72 متری در شهرک فجر

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , شهرک فجر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 120 متری واقع در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 100 متری در بلوار باهنر

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 132 متری واقع در خیابان طالقانی

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان طالقانی

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 100 متر فول در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

اداری 200 متر فلت واقع در بلوار باهنر

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : اداری

 • » بررسی جزئیات

ویلایی دربست 100 متر واقع در شهرک مخابراط

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , شهرک مخابرات

 • نوع ملک : ویلایی_کلنگی

 • » بررسی جزئیات