باغ 1400 متری شعیب اباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , شعیب اباد

 • نوع ملک : باغ و باغچه

 • » بررسی جزئیات

واحد 100 متری اندیشه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , شهرک اندیشه

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 75 متری واقع در خیابان حامدی

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان حامدی

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

واحد 100 متری کلید نخورده خیابان چمران

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان چمران

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

واحد 102 متری انتهای کرمانی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

واحد 110 متری دانشسرا صدرایی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , دانشسرا

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

واحد 118 متری شهرک ولیعصر

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , میدان ولیعصر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

ملک 300 متری خیابان حافظ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان حافظ

 • نوع ملک : تجاری

 • » بررسی جزئیات

واحد 112 متری بلوار باهنر

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 75 متری واقع در 20 متری رسالت

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , 20 متری رسالت

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

زمین 370 متری در بلوار قدوسی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , بلوار قدوسی

 • نوع ملک : زمین

 • » بررسی جزئیات

زمین 180 متری در شهرک گاز

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , شهرک گاز

 • نوع ملک : زمین

 • » بررسی جزئیات

خانه ویلایی 210 متری در دانشسرا

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , دانشسرا

 • نوع ملک : خانه ویلایی

 • » بررسی جزئیات

اپارتمان 50 متری در خیابان طالقانی

 • نوع معامله : رهن و اجاره

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان طالقانی

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 82 متری در خیابان حافظ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان حافظ

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات

آپارتمان 72 متری در خیابان حامدی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین , خیابان حامدی

 • نوع ملک : آپارتمان

 • » بررسی جزئیات